Beach reglement

We hebben afgelopen jaren zonder reglement gewerkt omdat we vinden dat plezier moet primeren. Helaas merkten we de laatste jaren dat er meer en meer discussies ontstonden, en zijn we dus genoodzaakt vanaf dit jaar wel een reglement op te stellen.

Gezien we nog altijd vinden dat plezier moet primeren, kan er afgeweken worden van het reglement indien deze voor aanvang van de wedstrijd door beide ploegen is goedgekeurd bij de scheidsrechter. Indien er afgeweken wordt bij een wedstrijd vormt dit geen precedent voor de volgende wedstrijden.

Spelregels

Algemeen

Tijdens het beach tornooi gelden dezelfde regels als bij zaalvolleybal, tenzij hieronder anders beschreven. In geval van twijfel heeft de scheidsrechter het laatste woord. Bij discussie over bepaalde handelingen die niet omschreven zijn in het reglement, heeft de wedstrijdleiding het laatste woord. Deze beslissing zal dan ook opgenomen worden in het reglement voor volgende jaren.

Voor niet provinciale reeksen, word er om voor- of nadelen vanwege weersomstandigheden te beperken, gewisseld van speelveld bij elk veelvoud van 20 gespeelde punten.

Tijdslimiet

Voor onze niet provinciale reeksen wordt er een tijdslimiet op de wedstrijden gezet. Deze hangt af van het aantal wedstrijden in de reeks en beschikbare tijd tijdens de dag. Het einde wordt aangegeven door de organisatie. De fase die bezig is tijdens het eindsignaal wordt nog gewoon gespeeld. Er worden geen time-outs toegestaan.

Voor de provinciale reeksen rekenen we op een self-organising tournament. Concreet wil dit zeggen dat er geen tijdslimieten zijn en er twee sets tot 21 punten voor een van de ploegen (met 2 punten verschil) worden gespeeld. Wanneer een wedstrijd is afgelopen, mag de volgende wedstrijd starten.

Spelers

Afhankelijk van de reeks wordt er gespeeld met 2 of 3 spelers per ploeg.

Het is vanzelfsprekend dat er geen mannen zijn toegestaan in reeksen ingericht voor de dames, en visa versa.

Bij de gemengde reeksen (traditioneel gespeeld met 3 spelers) dient er minstens 1 dame continue op het veld te staan. Voor elke extra dame tov de tegenploeg, worden er 2 punten extra toegekend, met een maximum van 4. Indien er tijdens een wissel een dame wordt gewisseld voor een man, verliest men het voordeel van deze 2 punten.

Wissels

Er mag ingeschoven worden. Dit wil zeggen dat indien er met meerdere spelers wordt gespeeld, er tijdens een reglementaire wissel een speler het veld verlaat en de volgende mag inkomen.

Opslag

Er is slechts één opslagpoging. De persoon die opslaat dient mee in het veld te komen. Dit wil zeggen dat bij meerdere spelers de persoon die niet meespelen in de fase, ook niet mogen serveren. De gehele achterlijn mag gebruikt worden om te serveren.

Voeten onder de achterlijn bij uitvoeren van de opslag is fout, en resulteert in punt voor tegenploeg.

Als de opgeworpen bal door de wind wordt weggeblazen is tussen twee.

Allerlei

 • Het is verboden (sport)schoenen te dragen op het terrein. Enkel blootsvoets spelen of spelen met kousen of met speciaal beach-schoeisel wordt toegestaan
 • Netfout = net aanraking in actie
 • Indien speler de lijnen van het speelveld met opzet opzij trekt met de bedoeling het terrein groter te maken waardoor bal op de lijn of binnen het speelveld valt: bal is out en punt voor tegenploeg.
 • Bal raakt de lijn en botst buiten (door bijvoorbeeld de wind): bal is binnen.
 • “duwen” boven het net mag. Als de bal daarna buiten valt, gaat de ploeg aan de overzijde van het net in de fout. Indien de bal in het spel blijft, heeft de ontvangen ploeg recht op drie nieuwe baltoetsen.

Afspraken

Hieronder hebben we een oplijsting van allerlei afspraken die elke bezoeker aan het terrein dient na te leven. Hoewel het meeste hieronder beschreven common-sense is, is het niet slecht hier nog eens door te lezen.

 • Geen spullen “begraven” in het zand.
 • Scherpe voorwerpen blijven thuis.
 • Mocht er een glas sneuvelen, gelieve dit zelf zo snel en zo goed mogelijk op te ruimen.
 • In geval van kwetsuur of blessure, zo snel mogelijk het secretariaat inlichten. Deze zullen eerste hulp toedienen en indien nodig doorverwijzen.
 • Vandalisme en/of diefstal van materialen is niet toegestaan.
 • Discriminatie en seksuele intimidatie in eerder welke vorm wordt niet getolereerd.